webprøver.skriftligfremstilling.gyldendal.dk
ISBN 87-02-080513
© 2009 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på skriftligfremstilling.dk er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret. Materialet må ikke kopieres eller distribueres – bortset fra pdf’er beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet.
Print og fotokopier er belagt med Copydan-vederlag.

FORLAGSREDAKTION: Karen Dinesen
TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web

FORFATTERE: Birthe Christensen og Birgitte Therkildsen
Skrivemodeller tilrettelagt af Johannes Fibiger, Sagprosaens mønstre, Gyldendal